2019 The Royal Academy – Zhang Jian-Jun in residence.